Publicita projektu:

  1. Informace o projektu a o vzájemné spolupráci s vybranými subjekty budou prezentovány v regionálním tisku, televizi a univerzitním periodiku.
  2. Workshopy
  3. Informační akce o projektu se uskuteční v průběhu výzkumného šetření na vybraných středních školách a v otevřeném terénu, kde cílovou skupinou bude veřejnost.
  4. Informace o projektu budou představeny zástupcům veřejné správy a neziskových organizací regionu na Dni důstojnosti, který se uskuteční na OPF v Karviné za spoluúčasti představitelů WEiNoE w Cieszynie.
  5. Informace o projektu a jeho závěry budou prezentovány na webových stránkách zainteresovaných stran.
  6. Cíle projektu a výsledky výzkumného šetření budou prezentovány na mezinárodních konferencích.
  7. Výstupem projektu budou dvě odborné publikace.