Popis

  • Integrace studentů Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU), Obchodně podnikatelské fakulty (dále jen OPF) v Karviné a studentů Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (dále jen WEiNoE) w Cieszynie prostřednictvím společných projektů zaměřených na osoby s fyzickým postižením.
  • Navázání kontaktů s organizacemi pracujícími pro osoby s fyzickým postižením.
  • Integrace středních škol (gymnázií) z regionů Karvinska a Cieszynska, které pracují s osobami s fyzickým postižením.
  • Budování společenského povědomí studentů o potřebách fyzicky postižených osob z obou regionů.
  • Identifikace a rozpoznání znalostí a postojů studentů k osobám s fyzickým postižením prostřednictvím provádění průzkumného šetření a publikování výsledků výzkumu.
  • Identifikace a posouzení povědomí veřejnosti o sociální a ekonomické situaci osob s fyzickým postižením v obou regionech prostřednictvím provádění průzkumného šetření a zveřejňování výsledků výzkumu.
  • Organizování Dne důstojnosti osob s fyzickým postižením na OPF v Karviné.
  • Udržování neustálého kontaktu a spolupráce s neziskovými organizacemi, pracujícími pro fyzicky postižené v obou regionech.
  • Organizování workshopů na podporu zvýšení povědomí o zkoumané problematice mezi pracovníky akademické obce a studenty.