Cílové skupiny projektu

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby z regionů Karvinska a Cieszynska ve věkové hranici 15 - 60 let. Konkrétně:

  1. Osoby s fyzickým postižením žijící v regionech Cieszynska a Karvinska.
  2. Studenti Slezské univerzity v Opavě, OPF v Karviné a Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, WEiNoE w Cieszynie.
  3. Studenti středních škol regionů Cieszynska a Karvinska.
  4. Nevládní organizace a instituce pro podporu osob s fyzickým postižením.
  5. Speciální školy.