Základní informace

Cílem projektu je vybudování sociálního kapitálu pro osoby s fyzickým postižením formou neinstitucionální podpory s územním dopadem na regiony Karvinska a Cieszynska. V rámci projektu budou realizovány dva výzkumy, které mají za úlohu zmapovat situaci o povědomí a postojích společnosti, studentů středních a vysokých škol obou regionů o potřebách osob sfyzickým postižením.

Dalším cílem je propagace výsledků výzkumů s cílem rozšíření povědomí společnosti o potřebách fyzicky postižených osob a posilnění jejich integrace a normalizace ve společnosti ve spolupráci s neziskovými organizacemi a institucemi obou regionů. Dalším cílem je vzájemná výměna informací, zkušeností a navázání přeshraniční spolupráce mezi subjekty účastnící se projektu a cílovými skupinami z regionů Karvinska a Cieszynska s cílem pomoci fyzicky postiženým osobám.