V letech 2013 a 2014 byly příslušníky řešitelského týmu projektu prováděny přednášky a semináře v rámci středních škol regionu.

Dne 16.10.2012 se uskuteční Den důstojnosti osob se zdravotním postižením. Bližší informace nalezntete v přiložené pozvánce.

Dne 29. 2. 2012 se konala vědecká konference "Osoba niepelnosprawna moim sąsiadem", Cieszyn, PL, organizována polským partnerem projektu. Této akce se zúčastnili studenti OPF a členové projektového týmu z české strany.

Dne 6. 2. 2012 proběhlo seznámení studentů střední školy Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. s projektem, jeho cílem a výzkumem v rámci projektu. Obdobné seznámení  studentů Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o. s projektem, jeho cílem a výzkumem v rámci projektu se uskutečnilo 7.2.2012. Následující den tj. 8.2.2012 byli obeznámeni s projektem a cílem výzkumu studenti Střední zdravotnické školy, Karviná, p.o.  Další představení projektu pro studenty se uskutečnilo na půdě Gymnázia s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, p.o. 

http://www.weinoe.us.edu.pl/