Aktivity projektu

 1. Výzkumy

  Realizace výzkumu o povědomí mezi studenty na středních školách o potřebách lidí s fyzickým postižením a výzkumu o povědomí veřejnosti o sociální a ekonomické situaci postižených osob v obou regionech. Realizace obou výzkumů bude zahrnovat sestavení dotazníků, jejich tisk a distribuci mezi jednotlivé respondenty. Na realizaci šetření se budou podílet pracovníci a studenti obou vysokých škol ve spolupráci s pracovníky a studenty středních škol v obou regionech.
 2. Publikace

  Zpracování výsledků výzkumů a následné vydání dvou publikací. Publikace budou mít formu monografie, budou vydány v počtu á 500 ks výtisků s odhadovaným počtem stran 80 -100 každá. Monografie je určena pro akademické pracovníky a pro širší odbornou veřejnost, která se zabývá touto problematikou.
 3. Webová stránka

  Vytvoření a spuštění samostatného WWW odkazu k projektu k stávající internetové stránce OPF v Karviné, který bude sloužit k propagačním a informačním účelům.
 4. Workshopy

  Uspořádání úvodního a závěrečného workshopu. Workshopy budou určeny pro akademické pracovníky a studenty vysokých škol, pro studenty středních škol a zástupce neziskových organizací a statutární zástupce regionální oblasti. Cílem úvodního workshopu bude seznámení s projektem a jeho klíčovými aktivitami a cílem závěrečného workshopu bude seznámení s výsledky projektu.
 5. Den důstojnosti

  Bude realizován na půdě OPF v Karviné za spolupráce WEiNoE w Cieszynie a neziskových organizací. Obsahovou náplní bude tematická beseda a příspěvky na téma pomoci postiženým osobám. Program bude doplněn o kulturní program.