Projekt Osoba se zdravotním postižením mým sousedem - Úvod

Projekt Osoba se zdravotním postižením mým sousedem.

Název programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Číslo oblasti podpory: 3.3
Název oblasti podpory a území: Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Název projektové žádosti: Osoba se zdravotním postižením mým sousedem.
Registrační číslo projektové žádosti: CZ.3.22/3.3.04/11.02626
Hlavní manažer projektu: Mgr. Janusz Mika, Ph.D.
Manažer projektových činností: Doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
Administrativní agenda projektu: Ing. Marcela Moravcová
Koordinátor výzkumu: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Koordinátor komunikace s organizacemi: ThLic. Cezary Andrzej Mizia, dr.